Wilt u reageren, stuur dan even een email naar info@deweek.net

Verkiezingen


 
Afgelopen zondag Europese verkiezingen. Het circus is weer achter de rug. De dames en heren politici waren weer bezig stemmen werven.
 
Of het nu Spanje, Nederland of in Amerika is, naar Fredericks mening zijn en blijven verkiezingscampagnes één grote volksverlakkerij.En het meest trieste is wel, dat die hele klucht ook nog eens goeddeels wordt gefinancierd door hen die verlakt worden, de kiezers.Goeddeels, let wel! Want de rest wordt meestal gefinancierd uit illegale donaties. Filesa, weet u nog.
 
En daar staan ze dan. Met weidse gebaren, ingestudeerde stemverheffingen, effectverhogende stiltes en hun door ingehuurde reclamejongens geschreven toespraken.
 
Links, rechts, centrum, het maakt niet uit. Allemaal beloven ze u datgene, dat denkelijk de meeste stemmen oplevert.Er is geen wet, die voorschrijft, dat deze beloften op realiteitszin gebaseerd moeten zijn. Er is ook geen enkele straf als de plechtige beloften niet nagekomen worden. En evenmin is er enige persoonlijke of partijaansprakelijkheid als het beleid van de gekozenen is ontaard in een financiële puinhoop.
 
Het grootste probleem is natuurlijk de politici zelf. Zelden of nooit treffen we in de politiek op verkiesbare plaatsen de beste man op de beste plaats aan. Want die mensen zitten in het bedrijfsleven, in de wetenschap, in de vrije beroepen of hebben een belangrijke overheidsfunctie. Maar voor die lieden, die onvoldoende niveau hebben om daar te slagen, de kneusjes, die echter wel redelijk gebekt zijn en wier belangrijkste talent is dat zij de kunst van het konkelen verstaan, kunnen het ver schoppen in de politiek.
 
Echt stom zijn ze beslist niet, want wie wil er nu niet geld en macht, zonder financiële verantwoordelijkheid? En ongeacht of ze er een zooi van maakt wacht ze een schitterende wachtgeldregeling en/of een voor gewone stervelingen onbetaalbare pensioenregeling. En het wrange daarvan is, dat dit uiterst kostbare douceurtjes opgebracht moeten worden door hen, die ook nog eens opdraaien voor de puinhoop, de gewone burgers.Overal in het gewone leven heeft men zijn beloften na te komen en bij gebreke daarvan draagt men de consequenties. Belofte maakt schuld, heeft Frederick altijd geleerd.
 
Frederick vraagt zich in gemoede af, waarom dat niet van toepassing is op politici of politieke partijen.Als Partij X belooft de werkeloosheid en/of staatsschuld te verminderen, daar een programma op baseert en dat zonder enige terughoudendheid aan de burgers belooft, waarom zou zij dan niet financieel moeten boeten voor het niet nakomen van deze publiekelijk uitgesproken belofte.Of zoals de Amerikanen zo treffend zeggen: " put your money where your mouth is".Maar helaas... voor politici geldt. "put your mouth where the money is".
 
Frederick Fluweel
 

IQ


 
In de krant El Mundo stond laatst wat leek een artikel te zijn, maar later bleek een soort reclameboodschap een soort verkooptruc te zijn. Er wordt een mooi verhaal gehouden over IQ en je wordt de kans geboden om een echte test te doen om te kijken welk IQ je hebt. Als daar dan na ongeveer een kwartier mee klaar bent wil je toch bevestigd zien hoe geniaal je bent. Dan kan. Geen probleem. Eerst even 12.99 euro overmaken en je krijgt de uitslag per email.Frederick heeft besloten om zonder bevestiging geniaal te blijven.
 
Desondanks was het toch interessant, omdat het het gemiddelde IQ per land gemeld wordt. En daar zijn verrassende maar ook diepbedroevende resultaten te melden.
 
Wereldwijd wordt het hoogste gemiddelde IQ gemeten in Singapore en Hong Kong. Beide landen scoren een gemiddeld IQ van 108. Aziatische landen scoren so wie so het hoogst. Op een gedeelde derde plaats staan Taiwan en Zuid Korea met een score van 106. Japan (105) en China (104) volgen op de voet.
 
Het laagst scoort Equatoriaal Guinee met een gemiddeld IQ van 56. In de psychologie wordt een IQ tussen de 50 en 70 bestempeld als licht verstandelijk beperkt. Ofwel een dergelijk iemand heeft de ontwikkelingsleeftijd van een 6- tot 12-jarige. Het grootste deel van de Afrikaanse landen valt in deze categorie.Met een gemiddeld IQ van 82 scoren Algerije en Marokko het hoogst in dit werelddeel.
 
Een IQ van 70 tot 79 wordt gezien als laag begaafd, behept met leermoeilijkheden. Beneden gemiddeld wordt beschouwd een IQ van 80 tot 89. En 90 tot 110 is normaal. Met een IQ van 120 tot 129 wordt men gezien als iemand met een bovengemiddelde intelligentie. Een intelligentie ver boven het gemiddelde heeft iemand met een IQ van meer dan 130.Bij een IQ van onder de 50 gieter vullen en hem/haar iedere dag water geven.
 
In Europa scoren het hoogst Zwitserland en Nederland met een gemiddeld IQ van 102.
 
In België is het gemiddelde IQ 100, net als in Duitsland, Israel, Engeland, Oostenrijk en Nieuw Zeeland.
 
Spanje scoort 97, ongeveer het gemiddelde in Europa.
 
Als Belgen en Nederlanders staan we er dus goed op.We kennen allemaal de uitdrukking “You ain’t much if you ain’t Dutch”. We zullen dat voor deze keer iets aanpassen voor onze Belgische vrienden en maken er “You ain’t much if you don’t speak Dutch”.
 
Frederick Fluweel