Wilt u reageren, stuur dan even een email naar info@deweek.net

Hakjes


 
Veel zinnigs komt er niet van politici. Maar heel af en toe verbazen ze Frederick met een zowaar verstandig idee.
 
Zo las Frederick dat Monsieur Macron, de president van Frankrijk, de dienstplicht weer wilde invoeren. Op zich een uitstekende gedachte, ware het niet dat Macron dat wil beperken tot één maand. Kortom een goed idee, maar een foute uitvoering.
 
Macron wil gastjes vanaf 16 jaar een maand van de straat halen. Dat werkt natuurlijk niet. Als je straattuig enige vorm van discipline en gezag bij wilt brengen, is daar toch minimaal 6 maanden voor nodig.
 
Frederick ziet het helemaal voor zich. Die, wat ze in Spanje nini’s noemen van de straat. Om zes uur op appel. Te laat op appel omdat meneer niet zijn nest uit wilde komen. Kast niet model ingeruimd. Schoenen niet spic & span gepoetst. Heel simpel, geen weekendverlof.Grote bek. Weekend achter de wacht. Weer grote bek of bevel weigeren. In de bak, of zoals dat vroeger heette Nieuwersluis, want daar was de militaire gevangenis gevestigd. En, ook heel effectief, de tijd in de bak moet nagediend worden.
 
Een heel passende oefening zou ook zijn het groeten. Verplicht groeten van officieren. Niet groeten, licht arrest. Weigeren te groeten, de bak.Wat ook uitstekend werkt is het groeten van “oudgedienden” of zoals dat vroeger ging dat de ouwe stomp de nieuwe, de bol, opdroeg te salueren met een “hakjes bol!”.
 
Dat dit idee helemaal zo gek nog niet is moge blijken uit het feit dat ook in Duitsland de partij van kanselier Merkel herinvoering van de dienstplicht overweegt. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken deed hetzelfde voorstel met als argumentatie de jeugd eraan te herinneren dat ze naast rechten ook verplichtingen hebben. Zweden ging zelfs een stap verder en voerde vorig jaar de dienstplicht weer in. Marokko voerde niet alleen dienstplicht in voor mannen, maar ook voor vrouwen. In Griekenland is de dienstplicht zelfs nooit afgeschaft.En helemaal het haasje ben je in Eritrea. Daar is niet bepaald hoe lang de dienstplicht duurt. Als je geen geld hebt om officieren om te kopen dien je eindeloos.
 
In Turkije kon je de dienstplicht afkopen. Dus de gewone jongen was de pisang en de rijken kochten zich vrij. Dat is ook over. Sinds kort moet iedere Turk tenminste 21 dagen dienen. Net als Frankrijk, veel te kort, maar de filosofie klopt.
 
Deze maatregelen hebben natuurlijk geen enkele militaire betekenis. Bijna het tegendeel, als je bedenkt wat het leger van een ongeregeld zootje kan verwachten. Economisch zet het zeker ook geen zoden aan de dijk, want dienstplicht gaat veel kosten en levert niks op.Daarnaast zijn er optimisten die denken dat je, vooral als het om de marginale groeperingen in een land gaat, je deze door de dienstplicht meer in het land en haar cultuur integreert.
 
Het is duidelijk dat het hier om een sociale controle c.q. heropvoeding gaat.En er zijn hele groeperingen die de nodige tucht kunnen gebruiken.
 
Frederick Fluweel
 

Marta & Hristo


 
Zo, de klucht van het referendum is achter de rug. Nu afwachten wat voor ongein onze Catalaanse vrijheidsstrijders nu weer bedenken.
 
Hoe ver deze lieden en hun aanhang gaan in hun “strijd” tart soms Fredericks fantasie.
 
We weten allemaal dat politici per definitie onbetrouwbaar zijn. Maar er zijn er die een speciale vermelding waard zijn. We noemen deze reis man en paard.Marta Torrecillas. Ik laat het aan u, lezer, over wie man en wie paard is.
 
Marta is raadslid voor de partij ERC in een kleine gemeente nabij Barcelona. ERC is een uiterst linkse republikeinse partij, groot voorstander van een zelfstandig Catalonië.Op 1 oktober, de dag van het referendum zat Marta in het kieslokaal toen de Guardia Civil kwam om de stembussen in beslag te nemen en het lokaal te ontruimen. Marta verzette zich en werd er dus door een paar Guardias verwijderd. Daar is een video van, zodat iedereen precies kan zien wat er gebeurde.
 
Marta maakte er echter een circus van. Met haar hele hand in het verband verklaarde ze aan iedereen die het maar wilde horen dat de Guardias alle vingers van haar hand één voor één hadden gebroken. En bovendien dat ze, terwijl ze haar de trap af sleepten. lachend aan haar borsten zouden hebben gezeten. Dit laatste is klinkklare onzin, zoals duidelijk op de video te zien is.
 
Maar tekenend voor de domheid van dit soort politieke misbaksels is dat Marta haar linkerhand in het verband heeft gedaan. Maar op de video is duidelijk te zien dat ze aan de rechterhand de trap afgetrokken wordt. Marta heeft niks gebroken, ze heeft slechts een ontsteking aan één vinger. En die had ze al voor het referendum.
 
Er lopen nog meer onnozelaars rond. Hristo Stoichkov voetbalde ooit bij Barcelona. Hristo was een niet onverdienstelijke voetballer, maar toen Onze Lieve Heer verstand uitdeelde, heeft hij behoorlijk achteraan in de rij gestaan. Dat verhindert Hristo niet te pas en te onpas zijn mening te geven.Zo werd hem voor een Amerikaans televisiestation gevraagd wat hij vond van het politieoptreden tijdens het referendum.
 
Hristo is van mening dat de vicepremier van Spanje, mevrouw Soraya Saenz de Santamaria, zich schuldig heeft gemaakt aan overdadig geweld. Maar, zo weet Hristo, dat komt omdat “ zij, haar vader, haar opa en zelfs haar zoon franquistas (fascisten) zijn.”
 
En daar ging Hristootje vol de mist in. Onder Franco was er inderdaad een politicus met de naam Saenz de Santamaria. Maar er is geen enkele familieband met Soraya. Weer zo’n typisch geval van klok en klepel. Daarnaast schoot Hristootje nog een bok. De zoon van de vicepremier is 6 jaar oud.
 
Soraya heeft inmiddels aangifte gedaan, zodat Hristootje binnenkort een dagvaarding kan verwachten.
 
Frederick Fluweel