Schenking door stiefouder


 
VraagIn 2000 ben ik hertrouwd. Mijn tweede vrouw en ik wonen sindsdien in Spanje. Zij had/heeft twee kinderen (die niet naar ons omkijken) ik heb één kind, 37 jaar woonachtig in Nederland. Samen hebben we geen afstammelingen. We wonen in Benissa en willen ons appartement alhier - bij leven- aan mijn kind schenken, onder de voorwaarde dat we er zelf in kunnen blij­ven wonen. Maar, hoewel we met huwelijksvoorwaarden gehuwd zijn, staat het appartement “segun la legislación extranjera” op beider naam. Volgens onze gestor is dat altijd zo met buitenlanders. Het gevolg is dat wanneer mijn echtgenote haar aandeel in de flat aan mijn zoon schenkt, er sprake is van een schenkingsbelasting is Spanje, omdat zij niet de moeder is van mijn zoon. Mijn vragen zijn.• Is het antwoord van de gestor correct?• Is er een andere oplossing voor ons (luxe)probleem?
 
AntwoordHet gebeurt (helaas) zeer vaak dat een door “niet Spanjaarden” gekocht onroerend goed op naam van echtelieden wordt gezet, zonder dat de vraag door de verkoper of door de notaris gesteld wordt of er sprake is van een huwelijksgoe­derengemeenschap. Dus, in uw geval had in de akte dienen te staan dat u buiten gemeenschap gehuwd bent en omdat u samen kocht, ieder 50% van het eigendom kocht. Echter, opdat het eigendomsregister ook overgaat tot de inschrijving “buiten gemeenschap van goederen” dus tot correctie van de nu bestaande inschrijving, dient daarvan een bewijs geleverd te worden. Dat bewijs heeft niet iedereen op zak. Het bestaat uit een afschrift van de huwelijksvoorwaarden, voorzien van een apostille en gevolgd door een vertaling in het Spaans. Ook kunt u een uittreksel ervan op laten nemen in een “notariële verklaring”. Hierin verklaart een notaris in Nederland dat er geen sprake is van goe-derengemeenschap. Deze notariële ver­klaring dient van een apostille te worden voorzien (zorgt de notaris desgewenst voor) en in het Spaans vertaald te worden. In uw situatie, rekening houdend met uw wens te schenken, raden wij het volgende aan:• Vraagt u aan uw/een notaris in Nederland een verklaring dat u buiten gemeenschap van goederen gehuwd bent en u vraagt de notaris die verklaring van een apostille te laten voorzien.• Vervolgens corrigeert u de inhoud van de akte, waarbij u kocht. Dat houdt in dat u ten kantore van een Spaanse notaris een “escritura de subsanación” tekent. Hierin vraagt u de “de Registrador” (bewaarder van het kadaster) de inschrijving te corrigeren. U overlegt hierbij het bewijs, dat de Nederlandse notaris u heeft doen toekomen.• Vervolgens kunt u uw aandeel in het eigendom (de ondeelbare helft), onder voorbehoud van levenslang vruchtgebruik aan uw zoon schenken. Indien de waarde van de schenking lager is dan 100.000,- euro, is er geen sprake van schenkingsbelasting in Spanje. In Nederland wordt geen schenkingsbelas­ting betaald, omdat u langer dan tien jaar aaneengesloten buiten Nederland woonachtig bent. Indien uw echtgenote ook het bloot-eigendom van haar helft aan uw zoon wenst te schenken, zal er zeker sprake zijn van schenkingsbelasting (in Spanje). De hoogte daarvan hangt af van de waarde van het appartement en van de leeftijd van de schenker, die vruchtgebruiker blijft.
 
Ed Richelle -Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft,erfrechtdeweek@gmail.com
 

Schenking door stiefouder


 
VraagIn 2000 ben ik hertrouwd. Mijn tweede vrouw en ik wonen sindsdien in Spanje. Zij had/heeft twee kinderen (die niet naar ons omkijken) ik heb één kind, 37 jaar woonachtig in Nederland. Samen hebben we geen afstammelingen. We wonen in Benissa en willen ons appartement alhier - bij leven- aan mijn kind schenken, onder de voorwaarde dat we er zelf in kunnen blij­ven wonen. Maar, hoewel we met huwelijksvoorwaarden gehuwd zijn, staat het appartement “segun la legislación extranjera” op beider naam. Volgens onze gestor is dat altijd zo met buitenlanders. Het gevolg is dat wanneer mijn echtgenote haar aandeel in de flat aan mijn zoon schenkt, er sprake is van een schenkingsbelasting is Spanje, omdat zij niet de moeder is van mijn zoon. Mijn vragen zijn.• Is het antwoord van de gestor correct?• Is er een andere oplossing voor ons (luxe)probleem?
 
AntwoordHet gebeurt (helaas) zeer vaak dat een door “niet Spanjaarden” gekocht onroerend goed op naam van echtelieden wordt gezet, zonder dat de vraag door de verkoper of door de notaris gesteld wordt of er sprake is van een huwelijksgoe­derengemeenschap. Dus, in uw geval had in de akte dienen te staan dat u buiten gemeenschap gehuwd bent en omdat u samen kocht, ieder 50% van het eigendom kocht. Echter, opdat het eigendomsregister ook overgaat tot de inschrijving “buiten gemeenschap van goederen” dus tot correctie van de nu bestaande inschrijving, dient daarvan een bewijs geleverd te worden. Dat bewijs heeft niet iedereen op zak. Het bestaat uit een afschrift van de huwelijksvoorwaarden, voorzien van een apostille en gevolgd door een vertaling in het Spaans. Ook kunt u een uittreksel ervan op laten nemen in een “notariële verklaring”. Hierin verklaart een notaris in Nederland dat er geen sprake is van goe-derengemeenschap. Deze notariële ver­klaring dient van een apostille te worden voorzien (zorgt de notaris desgewenst voor) en in het Spaans vertaald te worden. In uw situatie, rekening houdend met uw wens te schenken, raden wij het volgende aan:• Vraagt u aan uw/een notaris in Nederland een verklaring dat u buiten gemeenschap van goederen gehuwd bent en u vraagt de notaris die verklaring van een apostille te laten voorzien.• Vervolgens corrigeert u de inhoud van de akte, waarbij u kocht. Dat houdt in dat u ten kantore van een Spaanse notaris een “escritura de subsanación” tekent. Hierin vraagt u de “de Registrador” (bewaarder van het kadaster) de inschrijving te corrigeren. U overlegt hierbij het bewijs, dat de Nederlandse notaris u heeft doen toekomen.• Vervolgens kunt u uw aandeel in het eigendom (de ondeelbare helft), onder voorbehoud van levenslang vruchtgebruik aan uw zoon schenken. Indien de waarde van de schenking lager is dan 100.000,- euro, is er geen sprake van schenkingsbelasting in Spanje. In Nederland wordt geen schenkingsbelas­ting betaald, omdat u langer dan tien jaar aaneengesloten buiten Nederland woonachtig bent. Indien uw echtgenote ook het bloot-eigendom van haar helft aan uw zoon wenst te schenken, zal er zeker sprake zijn van schenkingsbelasting (in Spanje). De hoogte daarvan hangt af van de waarde van het appartement en van de leeftijd van de schenker, die vruchtgebruiker blijft.
 
Ed Richelle -Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft,erfrechtdeweek@gmail.com