En/Of rekening van overledene bij bank in Spanje, die niet meer bestaat


 
VraagIn de erfenis van mijn in mei van dit jaar overleden vader komt een bankrekening in Las Palmas voor, waarop hij samen met mevrouw X een tegoed heeft. Elf jaar geleden woonde vader in Las Palmas, hij had toen een relatie met de Nederlandse dame in kwestie. Zover ik na kan gaan zijn ze niet vriendschappelijk uit elkaar gegaan, waarna de vrouw is overleden en vader naar Nederland remigreerde. Als enig erfgenaam van mijn vader wil ik over het tegoed bij de bank kunnen beschikken, maar de bank is blijkbaar geabsorbeerd door een andere bank. Het appartement, dat vader op de Canarische Eilanden had, was vóór zijn vertrek verkocht. Mijn vraag is dus hoe ik de beschikking krijg over het geld op de bankrekening.
 
AntwoordEen bank zal (uit eigenbelang) niet spontaan meewerken, wanneer u over 50% van het tegoed van een banksaldo zou willen beschikken. Voor het hele saldo komt u niet in aanmerking, tenzij ......... de partner van uw vader u als erfgenaam benoemd heeft of, ook mogelijk, als plaatsvervanger van uw vader.Wij raden u aan uit te zoeken, wie de erfgenamen van de “vriendin van uw vader” zijn. Het niet meer bestaan van de bank, is in de praktijk geen obstakel. Elke notaris in Spanje (maar ook elke bank) kan u informeren welke bank de financiële instelling waar uw vader mee werkte, heeft overgenomen. Om de bankrekening op te heffen, dient vastgesteld te worden wie de rechtsopvolgers van de rekeninghouders zijn. Het gaat om de erfgenamen van uw vader (dat bent u) en van mevrouw X.Stel dat X één erfgenaam heeft, dan gaat u tezamen met die erfgenaam naar de bank, waar de rekening nu loopt. U vraagt daar, ondersteund door een “Verklaring van Erfrecht” (het notariële document waarmee u uw erfgenaamschap bewijst) een saldo-certificaat aan, op de dag van overlijden van mevrouw X en op de dag van overlijden van uw vader.
 
Zodra u over die gegevens beschikt, stelt u zich in verbinding met een Spaanse notaris samen met de andere erfgenaam, en tekent daar een akte van aanvaarding van nalatenschap. Die akte houdt tevens de “aangifte voor de successie” in Spanje” in.
 
Na betaling van eventuele successiebelasting gaat u met het betaalbewijs terug naar de bank. Van nu af mag u over het saldo beschikken. Dat de bank dan alsnog alles in het werk stelt om het uitbetalen te vertragen is helaas een teken van deze tijd, maar de erfgenaam van X en u mogen samen, ieder voor de helft, het aanwezige tegoed opeisen.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com
 

Compensatie lening van zoon aan overleden vader


 
Vraag
 
Vanuit Nederland schrijf ik u, nadat ik telefonisch vastgesteld heb dat er geen kosten aan verbonden zijn. Tevens gaf ik u toestemming mijn vraag met antwoord (anoniem) in de krant te publiceren.Mijn vader is kort geleden overleden, de erfgenamen zijn mijn moeder (90 jaar) twee zoons en een dochter, dat ben ik.Mijn oudste broer (Harald) heeft aan vader onderhands jarenlang geld geleend.Dit is in Nederland fiscaal goed vastgelegd! De opzet was dat hij in het testament van vader het huis in Spanje zou erven. Maar omdat het huis al drie jaar te koop staat, is dat nieuwe testament er nooit gekomen. Mijn ouders waren op huwelijksvoorwaarden getrouwd, vader heeft het huis op zijn naam staan. Het huis ligt in La Mata, provincie Alicante en wordt te koop aangeboden voor € 85.000,-. De uitstaande lening van mijn broer was bijna € 100.000,- maar hij neemt genoegen met het huis, wanneer de kosten om het op zijn naam te zetten niet abusievelijk zijn. Kan mijn broer het huis in Spanje uit de boedel kopen (voor een heel zacht prijsje) of moet die boedel eerst verdeeld en te naam gesteld worden. Moeder heeft de wettelijke verdeling ongedaan gemaakt, zij wenst niets van de nalatenschap te ontvangen, (ze heeft een goed pensioen) de drie kinderen hebben de hele nalatenschap bij een notaris in Nederland “zuiver” aanvaard. Kunt u ons aangeven welke weg we dienen te gaan en mogelijk met welk kostenaspect we rekening dienen te houden. Kunnen mijn andere broer en ik ergens afstand van doen?
 
Antwoord
 
Theoretisch zijn er diverse mogelijkheden, die wij de revue laten passeren. We gaan uit van een huis met een fiscale waarde van 75.000,-.€.1. U aanvaardt gedrieën de erfenis. Het huis in Spanje wordt op drie namen ingeschreven. Vervolgens schenken broer en zus aan Harald hun aandelen in de woning. Broer (we noemen hem Sven) en zus schenken Harald ieder hun aandeel (25.000,-.€ waarde per schenking). Schenkingsbelasting in Spanje 6.000,-.€ (3.000,-.€ per persoon).*? Indien u en Sven (op papier) aan Harald zouden verkopen, dient aangetoond te worden, op welke wijze de koopsom is voldaan. Een belangrijk verschil tussen de waarde in de akte en de feitelijke waarde is niet meer toegestaan, respectievelijk wordt met naheffingen bestraft. Overdrachtsbelasting 5.000,-.€.*? Wanneer u echter “de onverdeeldheid” –er zijn drie mede-eigenaren, waarvan er twee hun aandeel tegen compensatie aan de derde overdoen- opheft, is de belasting in kwestie 750,-.€. Ook nu dient aangetoond te worden op welke wijze Harald aan u betaald heeft.2. Wij adviseren de volgende weg te gaan. De drie kinderen van uw vader maken (in samenspraak met de notaris) een vaststellingsakte. Daarin staat hoe hoog de vordering van Harald op vader is en dat Harald tegen afgifte van de woning in Spanje kwijting geeft aan de nalatenschap. Zijn vordering wordt dus op die wijze gecompenseerd.Met het oog op Spanje wordt vervolgens door de notaris in Nederland, die belast is met het afgeven van de ”Verklaring van Erfrecht”, het volgende opgenomen.“U en Sven bevestigen dat u compensatie voor uw aandeel van de goederen in Spanje gelegen, reeds uit bezittingen buiten Spanje gelegen ontvangen hebben”.Dientengevolge machtigen Sven en u, Harald, om alle goederen in Spanje gelegen en/of opeisbaar, op zijn naam te zetten.De verkrijging van Harald zal fiscaal onder de 100.000,-.€ blijven, dus hij betaalt over de bruto erfenis in Spanje (75.000,-.€) geen erfbelasting*.*Natuurlijk komen bij elke transactie nog kosten m.b.t. notarissen, eigendomsregister, fiscaal adviseur in Spanje, presentatie en coördinatie van vereiste documenten, etc. in beeld, maar de belangrijkst post is zoals aangegeven “overdrachtsbelasting resp. schenkingsbelasting resp. erfbelasting”.Bij het parcours, als aangegeven onder 2. is er geen sprake van een van die drie heffingen. Dat maakt het verschil.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Wij nodigen u uit uw vragen over erfrecht in Spanje te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com