Estate Planning, huis naar volgende generatie


 
Vraag.We hebben vanaf de jaren ‘70 een woning in de campo van Alicante, oorspronkelijk door mijn ouders gekocht (1971) voor 100.000,-. Ptas!Vader overleed en, hoewel moeder beoogd erfgenaam was, lukte dat niet (1979) met de notaris in Spanje.Het huis is nu: één helft van moeder en van de andere helft heeft moeder het vruchtgebruik.Het eigendom van die tweede helft is van drie kinderen. Niet alleen moeder is op leeftijd, maar ook bij de kinderen komt “60 jaar” in beeld.
 
In de toekomst zal de woning voor mijn (twee) kinderen zijn; omdat mijn broer en zus geen interesse meer hebben voor Spanje en kinderloos zijn.Ik wil voor de woning een faire prijs beta­len, maar wel scherp op de kosten letten. Onderling zijn we het erover eens dat de hele woning op naam van mij, gescheiden (geen partner), of direct ten name van mijn kinderen (dertigers) overgeschreven wordt, uiteraard na compensatie van de waarde die ermee overeenkomt.Een soortgelijk probleem zal zeker ook voor generatiegenoten gelden, daarom mijn vraag en is publicatie ervan mogelijk.We hebben geen haast, en danken jullie bij voorbaat.
 
Antwoord.Om uw vraag te beantwoorden bouwen we enkele veronderstellingen in.We nemen aan: dat uw moeder 80-plus is en we sluiten niet uit; dat uw kinderen met partners te maken hebben of alsnog zullen hebben; tenslotte veronderstellen we dat de woning een waarde met het oog op een overdracht van 100.000,-.€ heeft, dus nominaal ongeveer 166 maal de aanschafprijs! Met het oog op de ontwikkelingen in de relatiesfeer van uw kinderen adviseren wij, om die generatie nog niet in het beeld te betrekken.
 
Indien uw moeder een testament maakt waarin ze haar aandeel in het eigendom in Spanje aan u nalaat (en bij uw eventuele vóóroverlijden aan uw kinderen) tegen inbreng van de waarde, zodat uw broer en zus niet tekort komen is stap één gezet. De erfbelasting in Spanje over die verkrijging, zou nu nihil zijn en we verwachten geen schokkende verhoging van die belasting.De fiscale waarde van het eigendomsrecht van uw broer en uw zuster is op dit moment per hoofd 15.000,-.€ . Indien u van die twee mede-eigenaren hun aandeel in het eigendom koopt, is de overdrachtsbelasting (ITP) 10%, dus in totaal 3000,-€.Voorts dient u rekening te houden met “Plus-valia municipal”, waarover op dit moment weinig te zeggen valt en met de honoraria van notaris en “registrador”tezamen 1.500,-.€. Overige kosten kunnen afhankelijk van andere omstandigheden op uw pad komen, we denken aan volmachten, vertaalkosten, interventie van een coordinator, aanvraag NIE (Sp. fiscaal nummer) etc. het gaat hier om zeer variabele posten.
 
DEZE RUBRIEK IS BESTEMD VOOR NEDERLANDERS EN BELGEN, DIE BELANG HEBBEN BIJ ONROEREND GOED EN/OF EEN ERFENIS IN SPANJE EN VOOR DIEGENEN DIE INFORMATIE WENSEN OVER HET SAMENSTELLEN VAN EEN TESTAMENT.
 
Ed Richelle - Servitur sl
 
Edif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com
 

Estate Planning, huis naar volgende generatie


 
Vraag.We hebben vanaf de jaren ‘70 een woning in de campo van Alicante, oorspronkelijk door mijn ouders gekocht (1971) voor 100.000,-. Ptas!Vader overleed en, hoewel moeder beoogd erfgenaam was, lukte dat niet (1979) met de notaris in Spanje.Het huis is nu: één helft van moeder en van de andere helft heeft moeder het vruchtgebruik.Het eigendom van die tweede helft is van drie kinderen. Niet alleen moeder is op leeftijd, maar ook bij de kinderen komt “60 jaar” in beeld.
 
In de toekomst zal de woning voor mijn (twee) kinderen zijn; omdat mijn broer en zus geen interesse meer hebben voor Spanje en kinderloos zijn.Ik wil voor de woning een faire prijs beta­len, maar wel scherp op de kosten letten. Onderling zijn we het erover eens dat de hele woning op naam van mij, gescheiden (geen partner), of direct ten name van mijn kinderen (dertigers) overgeschreven wordt, uiteraard na compensatie van de waarde die ermee overeenkomt.Een soortgelijk probleem zal zeker ook voor generatiegenoten gelden, daarom mijn vraag en is publicatie ervan mogelijk.We hebben geen haast, en danken jullie bij voorbaat.
 
Antwoord.Om uw vraag te beantwoorden bouwen we enkele veronderstellingen in.We nemen aan: dat uw moeder 80-plus is en we sluiten niet uit; dat uw kinderen met partners te maken hebben of alsnog zullen hebben; tenslotte veronderstellen we dat de woning een waarde met het oog op een overdracht van 100.000,-.€ heeft, dus nominaal ongeveer 166 maal de aanschafprijs! Met het oog op de ontwikkelingen in de relatiesfeer van uw kinderen adviseren wij, om die generatie nog niet in het beeld te betrekken.
 
Indien uw moeder een testament maakt waarin ze haar aandeel in het eigendom in Spanje aan u nalaat (en bij uw eventuele vóóroverlijden aan uw kinderen) tegen inbreng van de waarde, zodat uw broer en zus niet tekort komen is stap één gezet. De erfbelasting in Spanje over die verkrijging, zou nu nihil zijn en we verwachten geen schokkende verhoging van die belasting.De fiscale waarde van het eigendomsrecht van uw broer en uw zuster is op dit moment per hoofd 15.000,-.€ . Indien u van die twee mede-eigenaren hun aandeel in het eigendom koopt, is de overdrachtsbelasting (ITP) 10%, dus in totaal 3000,-€.Voorts dient u rekening te houden met “Plus-valia municipal”, waarover op dit moment weinig te zeggen valt en met de honoraria van notaris en “registrador”tezamen 1.500,-.€. Overige kosten kunnen afhankelijk van andere omstandigheden op uw pad komen, we denken aan volmachten, vertaalkosten, interventie van een coordinator, aanvraag NIE (Sp. fiscaal nummer) etc. het gaat hier om zeer variabele posten.
 
DEZE RUBRIEK IS BESTEMD VOOR NEDERLANDERS EN BELGEN, DIE BELANG HEBBEN BIJ ONROEREND GOED EN/OF EEN ERFENIS IN SPANJE EN VOOR DIEGENEN DIE INFORMATIE WENSEN OVER HET SAMENSTELLEN VAN EEN TESTAMENT.
 
Ed Richelle - Servitur sl
 
Edif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com