Testament vrouw met 4 kinderen waarvan de man vader van 2 kinderen is


 
VraagMijn vader overleed op jonge leeftijd, hij had twee kinderen, mijn broer en ik zelf. Wij zijn 40 en 41 jaar. Mijn moeder hertrouwde en kreeg met mijn stiefvader nog twee kinderen, die nu 25 en 26 zijn. De relatie onderling is heel goed en omdat we dat zo willen houden vragen mijn moeder en stiefvader zich af hoe ze hun testament voor het huis Spanje moeten maken, zodat de vier kinderen, na beider overlijden gelijk delen. De notaris in Nederland heeft ons laten weten dat we dit beter in Spanje uit kunnen zoeken. Het huis in Sitges staat op naam van ieder van beide ouders voor de helft, omdat ze huwelijkse voorwaarden gemaakt hebben.
 
AntwoordHet antwoord op uw vraag en dus het doel van ons advies is: “na het overlijden van beide ouders, dient het huis in Spanje in gelijke delen gemeenschappelijk eigendom te zijn van de vier kinderen”.Wij suggereren twee, in detail iets van elkaar verschillende, opties.1. Het testament dat uw moeder kan maken dient in te houden een legaat van bloot-eigendom ten gunste van de vier kinderen met betrekking tot het aandeel van uw moeder in de woning in Spanje. Aan uw stiefvader legateert zij het vruchtgebruik van datzelfde aandeel in de woning. Het testament dat uw stiefvader bij diezelfde ontmoeting met de notaris tekent, houdt ook een legaat van bloot-eigendom voor de vier kinderen in en vervolgens een legaat van vruchtgebruik ten gunste van uw moeder. Het resultaat is, dat na het overlijden van beide (stief)ouders de vier kinderen, voor 1/4e deel mede-eigenaar zijn van het bloot-eigendom. Het vruchtgebruik vervalt ten gevolge van het overlijden van de vruchtgebruiker, dus de erfgenamen kunnen vrij beschikken over het huis.2. Met het oog op te betalen successierechten in Spanje kan ook het volgende overwogen worden. Uw stiefvader legateert het bloot-eigendom van zijn aandeel in de woning aan zijn eigen twee biologische kinderen, dus de jongste twee. Het vruchtgebruik legateert hij aan uw moeder. Vervolgens neemt uw moeder in haar testament een legaat op, waarin zij het bloot-eigendom van haar aandeel in het onroerend goed in Sitges aan de oudste twee kinderen legateert. Het vruchtgebruik legateert ze in de zelfde wilsbeschikking aan haar echtgenoot. Zouden de ouders gelijktijdig overlijden, komt ook bij deze keuze alles op z’n pootjes terecht.
 
Indien de woning een waarde heeft, die hoger is dan 400.000,- euro, raden wij u aan een nauwkeurige simulatie te (laten) maken van de fiscale gevolgen van de hierboven genoemde oplossingen in Nederland en in Spanje. Mogelijk zijn er andere opties die dan de voorkeur genieten. Houdt u er tenslotte rekening mee dat iemand tijdens zijn/haar leven te allen tijde een testament kan herroepen, dus na het eerste overlijden kan de langstlevende het bestaande testament te allen tijde herroepen en dus een nieuwe wilsbeschikking maken.
 
Algemeen.Onder alle omstandigheden raden wij u aan, om de testamenten in Nederland te doen opmaken door een notaris aldaar. De inhoud van een testament (naar Nederlands recht) is volledig uitvoerbaar in Spanje.
 
Ed Richelle -Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.esIndien u, Belgische of Nederlandse lezer,een vraag over erfrecht of testament heeft:email:? erfrechtdeweek@gmail.com
 

Herroeping van Nederlands testament (door inwoner van Spanje)


 
VraagTwee jaar geleden was mijn favoriete neef (tevens mijn petekind) met zijn man (ze waren een jaar daarvoor getrouwd en wonen in Nederland) hier bij mij in Vergel te logeren. Omdat ik geen kinderen heb en de man van de neef jurist is, bespraken we mijn testament. Twee weken later werd een bezoek aan een Nederlandse notaris gearrangeerd. Ik tekende een nieuw allesomvattend testament en mijn neef is uitvoerder en erfgenaam. Mijn bezit betreft een huis in Spanje en wat geld op de bank.Hoewel ik vóór die periode zeer regelmatig door neef opgebeld werd (verjaardag, maar ook tussendoor) is het contact de laatste twee jaar uitgebleven. Daar voel ik me onbehaaglijk door. Toen ik neef twee weken geleden belde, vertelde hij heel druk bezig te zijn met van alles en nog wat. Hij had voorlopig ook geen tijd om naar Spanje te komen. Bovendien heb ik eerst nú vastgesteld dat ik geen kopie van mijn eigen testament heb en zelfs het adres van de notaris, waar ik samen met neef (en man) in Utrecht was, niet weet. Ik vertrouwde alles, dus waarover zou ik me druk maken.Ook ten gevolge van andere signalen wil ik nu op zo kort mogelijke termijn, het testament herroepen en mijn hele vermogen aan een stichting in Nederland geven. Hierover wil ik mijn neef niet informeren, indien dit niet noodzakelijk is. Moet ik hiervoor beslist naar Nederland terug en moet ik dan naar Utrecht of kan het via de ambassade in Madrid of zo?Het spijt me u hiermee lastig te vallen, ik ben 92 jaar, kerngezond, maar voel me heel onrustig over de situatie. Dank voor het antwoord, het mag in de krant.
 
AntwoordOm een nieuw testament te maken en daarin uw eerdere testamenten te herroepen, kunt u naar een willekeurige notaris in Nederland gaan, maar u mag die akte (het nieuwe testament) ook bij een Spaanse notaris tekenen. Indien u aan de Spaanse notaris uitlegt, welke reden u hebt om een nieuwe wilsbeschikking te tekenen, zal dat zeker op zeer korte termijn leiden tot het tekenen van een nieuw testament. Het is van belang dat u in dat testament aangeeft, dat u geen afstammelingen en/of andere legitimarissen heeft. Voorts raden wij u aan voor Nederlands recht te kiezen en alle eerdere testamenten, zowel in als buiten Spanje gemaakt, te herroepen. Tenslotte is het belangrijk dat u de naam en het complete adres (domicilie) van de stich­ting die u aanwijst, in het testament vermeldt.Natuurlijk zou u in Nederland naar een willekeurige notaris kunnen gaan en daar een nieuw testament maken. Na een korte uitleg kunt u dan aldaar een nieuw testament tekenen. Dus het is niet noodzakelijk dat u daarvoor naar dezelfde notaris in Utrecht gaat!Ook hebt u nog de optie een notaris van uw keuze in Nederland aan te schrijven en te vragen of die een concept voor een nieuw testament aan u toe kan sturen. Aan de hand van de door u te duiden gegevens (zie hierboven) kan dat concept dan, eenmaal vertaald en omgebouwd naar een Spaans model, als basale informatie voor de notaris in Spanje dienen.Op de Nederlandse ambassade in Madrid is geen ambtenaar werkzaam die over de notariële bevoegdheid beschikt, om een testament te passeren. Tot slot, uw neef ontdekt pas dat hij geen rechten aan uw nalatenschap ontleent, nadat u bent overleden. Ten gevolge van de door u te kiezen route, - zoals hiervoor uiteengezet - wordt hij niet geïnformeerd!
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com