Onredelijke waardering door de fiscus


 
Vraag
 
Wij -drie kinderen van twee overleden ouders- hebben vorig jaar een huis in Gata de Gorgos geërfd. Zoals in deze rubriek al eens eerder gesuggereerd werd, ontbinden we het gezamenlijke bezit, waarna mijn oudste zus volledig eigenaar wordt van het huis.Maar, nadat de waarde vorig jaar ruim 121.000 euro was, is die volgens onze advocaat, die ook de gestor van mijn ouders was, nu ineens 262.000 euro. Er is volgens hem een nieuwe belastingmaatregel. Een lokale makelaar liet ons desgewenst weten dat de maximale vraagprijs 150.000 euro is, indien we het huis zouden willen verkopen.Hoe ontkomen we aan dit waanzinnige standpunt van de belastingdienst in Spanje? Eerder hadden we al veel trammelant met een Spaans sofinummer, NIF, en nu dit? Wij zijn bang dat veel meer mensen hiermee te maken zullen krijgen, dank voor uw aandacht.
 
Antwoord
 
De situatie die u beschrijft komt momenteel meer voor. Er is een nieuwe methode uitgevonden om de waarde van een onroerende zaak, wanneer er sprake is van een overdracht, vast te stellen.De waarde, die het resultaat van deze vernieuwingsdrang is, wordt geduid als “valor de referencia”. Het bijzondere aan deze fiscale norm is de volgende: “Indien betrokkenen een hogere waarde opgeven in een openbare akte, slikt de fiscus die hogere waarde” en: “Wanneer betrokkenen een lagere waarde dan de “valor de referencia” opgeven, dient afgerekend te worden op de door de fiscus vastgestelde waarde”. Dus eerst betalen en dan terugvorderen. Omdat die laatste handeling nogal wat inspanning vergt en dus kosten met zich meebrengt, voelen de “betrokkenen”, zich benadeeld. Men ziet op tegen het gedoe van de administratieve procedure. Over resultaten van zo´n procedure is in deze fase nog (te) weinig bekend. Daarom raden wij u het volgende aan:Vraag uw gestor/belastingdeskundige in Spanje een rapport in te dienen bij de fiscus, waarin, naast de IBI-kwitanties (jaarlijkse Spaanse o.g. belasting) van de laatste 5 jaar, een taxatierapport ingesloten wordt, opgesteld door een erkende deskundige voor dat doel. Echter, indien u geduld heeft met de volgende stap –overdracht aan uw zuster- kunt u ook regelmatig informeren bij uw gestor of er al een uitspraak van de administratieve rechter bekend is, die als precedent voor uw zaak kan dienen. Onze ervaring is dat de rechter in procedures van fiscaal/administratieve aard (in de achter ons liggende periode van 15 jaar) regelmatig vonniste in het voordeel van de belastingbetaler!
 
Ed Richelle / Saskia van der SchuitEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.esWij nodigen u uit uw vragen over erfrecht te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com
 

Legaat in testament is bij overlijden niet aanwezig


 
VraagMet mijn “Ome Karel” deelde ik een liefde voor oude auto’s. Samen hebben we, toen ik nog in Nederland woonde, veel geknutseld aan overjarige modellen van bekende en minder bekende merken. Toen mijn oom in 2001 voor het laatst een testament maakte, stond daarin, dat ik zijn oude auto’s zou krijgen. Het stond onder “legaat” te lezen.Ome Karel is begin van dit jaar overleden en zijn kinderen hebben mij laten weten, dat er geen oude auto’s deel uitmaken van de erfenis en dat ik dus achter het net vis. Omdat mijn zuster haar legaat, een oud familie-schilderij, wel ontvangen heeft wil ik graag weten of ik ergens anders (de waarde van die auto’s?) recht op heb. Nu ik al jaren in Spanje woon, vraag ik me af of u mij advies kunt geven iets te ondernemen. Kan ik ergens compensatie vorderen, of moet ik een advocaat in Nederland zoeken om een en ander aan te vechten.Dank voor de moeite van een trouwe lezer.
 
AntwoordErvan uitgaande dat u vastgesteld heeft, dat het legaat waar u over schrijft opgenomen is in het laatste testament van uw oom, concluderen wij het volgende.Een legaat dat betrekking heeft op een goed, dat ten tijde van het overlijden niet meer in het bezit van de overledene (erflater) is, vervalt.Erfgenamen hebben geen verplichting hiervoor een compensatie te geven.Uw oom wordt geacht, indien hij u anderszins had willen compenseren, een aanvullende duiding dienaangaand in zijn testament opgenomen te hebben.Bijvoorbeeld: “Mocht ten tijde van mijn overlijden geen oude auto meer deel uitmaken van mijn nalatenschap, zal neef X een geldlegaat ontvangen ter grootte van Y”. Ook wordt een legaat dat niet meer aanwezig is, soms vervangen door de opbrengst in geld, die het bij verkoop opgebracht heeft.Voor uw zus ligt de zaak anders, zij heeft wel recht op haar legaat, omdat dat goed deel uitmaakt van de nalatenschap van uw oom.
 
Servitur S.L. nodigt u hierbij uit om vragen te stellen inzake erfrecht, testamenten en/of estate planning. U kunt uw vraag zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91www.servitur.es
 
Wij nodigen u uit uw vragen over erfrecht te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com