Successieplanning


 
VraagLange tijd geleden lazen we een vraag over dit onderwerp, maar de laatste jaren gaat het meer over erfenissen en de verdeling daarvan.Wij zijn vrouw en man (ik), we hebben twee net meerderjarige dochters en een minderjarige zoon. We wonen twee jaar in Spanje (acht jaar in Nederland uitgeschreven) en hebben besloten ons hier definitief te vestigen. Tegen die achtergrond hebben we een nieuwbouwvilla gekocht, die in de nazomer opgeleverd zal worden.Wij overwegen het huis op naam van de kinderen te zetten, die kunnen ons dan een onherroepelijke volmacht geven, maar we vragen ons af of we risico’s over het hoofd zien. Nadat de aankoopakte getekend is, kunnen we dan testamenten maken waarin staat, dat de schenking kwijtgescholden wordt.
 
AntwoordWij komen op enkele aspecten van uw vraag terug, echter vooraf wijzen wij u er op, dat “successieplanning” een beetje een kansspel is. Wanneer een kind plotseling overlijdt terwijl de ouders nog in leven zijn, levert dit vaak ellende op, hoe zorgvuldig de “planning” ook gestructureerd is. Het voor de hand liggende doel wordt dan niet bereikt en dit kan nogal wat ellende veroorzaken.a) De aankoop ten name van de kinderenNu het zonder uitzondering om jonge kinderen gaat, ligt het voor de hand dat u in deze fase op uw eigen naam koopt, immers de kinderen gaan mogelijk op enig moment een huwelijk of vergelijkbare relatie aan, ten gevolge waarvan ook niet bloedverwanten mede-eigenaar van het huis zouden kunnen worden. Bij scheiding, faillissement of overlijden ontstaan er dan flinke problemen. Indien u toch besluit de kinderen als mede-eigenaar te betrekken, raden wij u aan dat te doen onder voorbehoud voor u en uw echtgenote van het levenslange en opvolgende “recht van vruchtgebruik”. De beschikking voor woon-, eventueel verhuur doeleinden blijft op die manier totdat de laatste van de ouders overlijdt, ten gunste van die ouders intact. Bij die gesplitste aankoop kopen de ouders dus het vruchtgebruik en de kinderen het blooteigendom van de woning.b) De onherroepelijke volmachtIn Spanje bestaat deze volmacht voor geduide doeleinden niet. Dus de machtiging kan te allen tijde herroepen worden door de volmachtgever. De consequentie is dat wanneer u met een van de kinderen geen goede relatie zou hebben op de dag dat u wenst te verkopen, toch de medewerking van die “afstammeling mede-eigenaar” vereist is.c) TestamentNu zijn we bij het belangrijkste gereedschap om de nalatenschap te plannen. Omdat u de mogelijkheid hebt een keuze voor Nederlands erfrecht uit te brengen (op te nemen in het nieuwe testament) opent zich een waaier met mogelijkheden, die vastgelegd kunnen worden in een wilsbeschikking (testament). Dank zij de flexibiliteit, die u naar Nederlands recht geniet, betekent die mogelijk “estate-plannen” bij uitstek. Het is goed wanneer de notaris, die door u uitgenodigd wordt een testament op te stellen, over wat basale informatie uit de Spaanse successietarieven beschikt. Daar kan gemakkelijk in voorzien worden in deze tijd en de vrijstellingen zijn afhankelijk van de regio, waar u zich vestigt (Comunidad autónoma).
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7 Ctra: Finestrat(CV-758) Benidorm. Tel: 96 585 08 91www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer,een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com