Financiering Spaans huis door kinderen


 
VraagWij hebben reeds 40 jaar een familie-vakantie-huis in San Juan, dat valt onder de gemeente Alicante. Het huis is privé-eigendom van mijn vader.Omdat alle kinderen (vijf) en kleinkinderen (bijna 8) dol zijn op dat stulpje willen we het graag in de familie houden.Het huis moet echter gerenoveerd worden en twee kinderen kunnen dat financieren, maar hoe leg je dat vast. We willen voorkomen dat er na het overlijden van vader herrie ontstaat. Met de vernieuwing is zeg 100.000,- € gemoeid en het huis is nu 250.000,- € waard. Kunt u ons een suggestie aan de hand doen?
 
AntwoordEr dienen zich tal van mogelijkheden aan, om tegemoet te komen aan de wensen die in uw familie leven. Wij gaan in op de twee meest voor de hand liggende opties.Uitgaande van de door u genoemde getallen van resp. 250.000,- € (huidige waarde) en 100.000,- € (extra investering), komen we uit bij een waarde van 350.000,- €. Indien we de kleinkinderen buiten beeld houden -die mogen zich in de toekomst uitleven in het reliek, door opa bedacht- is er sprake van vijf kinderen, tevens “toekomstige mede-eigenaren van het huis in Spanje”.- Indien opa het huis (tijdens zijn leven) als volgt aan zijn vijf kinderen schenkt is het probleem opgelost. De twee financiers ontvangen ieder 2/7e deel en de drie niet-financiers ontvangen ieder 1/7e deel, vast te leggen in een schenkingsakte in Spanje. In waarde uitgedrukt, wordt er dus (zodra de investering voltooid is) aan twee kinderen ieder 100.000,- € en aan drie kinderen ieder 50.000,- € geschonken.- Ook kan opa in een testament een legaat opnemen, waarin hij het huis voor diezelfde breukdelen aan zijn kinderen nalaat.De schenkingsconstructie levert in Spanje geen schenkingsrecht voor de fiscus op en volgens de nu van kracht zijnde tarieven, is er ook geen sprake van erfbelasting, na het overlijden van uw vader.Indien de wens leeft, om alle kinderen voor gelijke delen in het huis te laten participeren, kan er een overeenkomst van lening afgesloten worden tussen opa en de twee financiers. Indien het huis t.z.t. dan voor gelijke delen door vijf kinderen geërfd wordt, zullen de twee “leenheren” van de drie “schuldenaren” tezamen een compensatie van 100.000,-€ dienen te ontvangen. Ook dit kan natuurlijk in de overeenkomst van lening zo vastgelegd worden.Onafhankelijk van de oplossing waar u voor kiest, raden wij u aan een goede “exploitatie-overeenkomst” tussen de vijf kinderen op te stellen.De tijd is daar nu rijp voor. Na het overlijden van opa ligt dat ingewikkelder.
 
Ed Richelle / Saskia van der SchuitEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Wij nodigen u uit uw vragen over erfrecht te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com
 

Eensluidend testament na echtscheiding


 
Vraag
 
Een groet aan de redactie van “de week” en ik bedank u alvast voor uw aandacht voor de volgende vraag.Nadat mijn vrouw en ik emigreerden naar Spanje, wilde zij na een jaar terug naar Nederland en zijn we gescheiden. De relatie is echter goed. Het huis hier in Benissa hebben we niet verdeeld, daar hebben we dus allebei bewust voor gekozen.Nu willen we een identiek testament maken, zij in Nederland en ik in Spanje, waarin tot uiting komt dat ieder van ons beiden onze twee kinderen tot erfgenaam van de Spaanse woning benoemt. We vinden het belangrijk, dat die paragraaf nooit herroepen kan worden, andere zaken zijn irrelevant voor dat testament. Waar raadt u ons aan testamenten te maken, samen bij dezelfde notaris, in Nederland of in Spanje, of gewoon ieder voor zich met dezelfde inhoud.
 
Antwoord
 
U doet er goed aan om in eerste instantie naar de exacte inhoud van elk van de twee testamenten te kijken. Daarvoor raden wij u aan advies aan een Nederlandse notaris te vragen. Zodra u het eens bent over de inhoud en ieder van u beiden op basis daarvan een testament wenst te maken, is de vraag wáár, minder relevant. Indien mogelijk kunt u beiden bij dezelfde notaris in Nederland het testament ondertekenen. De garantie dat er dan ook daadwerkelijk hetzelfde aangaande de woning in Spanje in staat, vindt ieder van u terug in de tekst.Voor u is het onder alle omstandigheden van belang, in een nieuw testament een rechtskeuze voor Nederlands recht te maken. Omdat uw ex-echtgenote in Nederland woont, komt die bepaling voor haar niet aan de orde.De door u gewenste onherroepelijkheid is helaas niet te realiseren. Een testament is fundamenteel herroepbaar.Indien dit laatste een obstakel betekent kunnen u en uw ex mogelijk met betrekking tot de woning in Benissa overwegen het bloot-eigendom van dat huis aan uw beide kinderen te schenken. U reserveert het levenslange vruchtgebruik dan voor uzelf.
 
Indien u als eerste overlijdt hebben de kinderen het voleigendom van die woning.Indien uw ex-echtgenote vóór u sterft, verandert er nog niets. De kinderen hebben het aandeel dat uw ex-partner in het huis had al in bezit.Omdat u het vruchtgebruik geniet, kunnen die erfgenamen er niet over beschikken, tot het moment, waarop u overlijdt.
 
Ed Richelle / Saskia van der SchuitEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Wij nodigen u uit uw vragen over erfrecht te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com